Restoran

Samo za goste Pansiona, i za određene grupe.

  Rezervacija soba

  Booking.com – Szállás.hu – tel: +36 99/357-155

  Otvoreno

  Pansion cijeli tjedan radi.

  Free Parking

  U dvorištu besplatan parking

  Centralna lokacija

  Odmah uz glavnu cestu 84. Pored grada Šoprona